Cười chút chơi - Muôn hình vạn trạng quảng cáo trên xe Bus

Cho chừa tật.....dắt cho đi chơi

Trong anh có .........em

Thiếu kem đánh răng rồi

Nhìn xong........bỏ thuốc luôn

Chết tui rùi....X_X

Trong bus có ........bay

Đôi mắt to nhất trên thế giới

Tình yêu luôn có mọi nơi

Có ai dám vào không ....?


Lời cảnh tỉnh cho những ai........hay đi dưới lòng đường